Rots en Water

“ZELFBEHEERSING, ZELFVERTROUWEN, ZELFREFLECTIE, CONCENTRATIE, GRENZEN, CONTACT MAKEN, STERK STAAN, SOCIAAL ZIJN, VOOR JEZELF OPKOMEN.”

De Rots en Water training kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma dat zich naast weerbaarheid ook richt op het trainen van de sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Het uitgangspunt is om elk kind in zijn/haar kracht te zetten en die sociale vaardigheden aan te leren die het nodig heeft om zich binnen zijn omgeving veilig te voelen om zo als mens te kunnen groeien.

Mensen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (ROTS) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe ze met anderen samen moeten werken, spelen en leven (WATER).

Het Rots en Water programma is een wetenschappelijk effectief bewezen methodiek.”

Het zorgt voor:

Een kind dat zich veilig voelt kan samen spelenwerken en leren!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor verdere groei.

Er zijn een aantal basisvaardigheden, die kinderen en mensen nodig hebben om uit te kunnen groeien tot een volwaardig mens.

Men moet:

  • Grenzen leren stellen om voor de eigen veiligheid te zorgen
  • Sociaal vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen
  • Zich bewust zijn van zijn eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen maken en een eigen weg te leren gaan: een weg (rots) in verbondenheid (water) met anderen.

Het onderwijs richt zich meer en meer op het versterken van cognitieve vaardigheden. Maar wat leren we kinderen? Leerlingvolgsystemen, CITO en examens controleren vooral wat de kinderen kennen en kunnen. Natuurlijk zijn deze cognitieve vaardigheden heel belangrijk. Onze maatschappij ontwikkelt zich echter zo snel, dat we niet weten hoe deze er over 5 of 10 jaar uit zal zien.

De ontwikkeling van sociale vaardigheden en een flexibele mentale weerbaarheid wordt daarom steeds belangrijker. Op deze vlakken richt het Rots en Water programma zich.

Het leert kinderen en jongeren op een speelse manier over hun kwaliteiten en talenten. Ze leren te vertrouwen op hun lijf en hun gevoel. Het doel is om vanuit kracht en rust contact te maken met anderen, zonder hierbij jezelf te verliezen.

De training is erg effectief en fysiek. Een groot gedeelte van de tijd wordt er geoefend. De vele oefeningen zijn gericht op het vergroten van het lichaamsbewustzijn en het inzicht in emoties en gedrag. Door gerichte vragen en korte gesprekken worden de kinderen uitgenodigd om over zichzelf en anderen na te denken. Zo groeit de zelfkennis, zelfbeheersing en het zelfvertrouwen. Dat zijn de drie fundamenten van de training.

 

Voor wie?

Het Rots en Water programma is geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO, Universiteit en volwassenen.

Bij Papilio richt ik mij vooral op de leeftijd vanaf ongeveer 10 jaar.

De training kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd en vooral voor de groep jongeren die last hebben van faalangst, stress en/of te weinig zelfvertrouwen, is de training zeer geschikt vanwege mijn expertise op dit gebied.

De Rots en Water training is ontwikkeld door Freerk Ykema. De training wordt in verschillende landen gegeven. Wereldwijd zijn momenteel ruim 40.000 mensen opgeleid tot Rots en Water trainer.

Meer informatie en achtergronden over het Rots en Water instituut vind je op de website: www.rotsenwater.nl